Kesco | 88,83 kWp

Kesco | 88,83 kWp

EMPRESA / ESCO / ON GRID / TECHO
PROYECTO Kesco
UBICACIÓN Longaví, VII Región
POTENCIA 88,83 kWp
CO2 EVITADO 81.704 kg/año
PRODUCCIÓN ANUAL 136.174 kWh
AHORRO PRODUCCIÓN ANUAL 9.479.312 $/año

kesco paneles solares
kesco paneles solares

Proyectos recientes

Palacio de La Moneda | 30,25 kWp

18/06/2018

Quilvo Alto | 64,8 kWp

18/06/2018

Carosec | 110,5 kWp

18/06/2018